מילים ומושגים

שוטף

שוֹטֵף (ש"ת) רוּטִינִי, שנמשך בהווה בלי הפסקה

שם הפועל: לשטוף – לרחוץ

דוגמאות:

הם מנהלים פגישות צוות באופן שוטף, בערך פעם בשבוע.

היא מוסרת לו דיווח שוטף על התפתחות הפרויקט.

 

הערך שוטף נמצא בידיעות: 24.11.17