מילים ומושגים

שגריר

שַגרִיר  אֶמבּסדוֹר  AMBASSADOR

משרד השגריר נמצא בשַגְרִירוּת.

 

הערך שגריר נמצא בידיעות:

 14.09.1626.09.1627.10.1616.11.16, 06.12.1614.12.1618.12.1620.12.1620.12.1615.01.1723.01.1724.01.17,

 31.01.17

12.02.17, 15.02.1715.02.1719.03.1726.03.17, 02.04.17, 07.06.17, 08.06.1722.06.1724.07.1725.07.1726.07.17, 27.07.17, 16.08.1710.11.1729.11.1729.11.1706.12.1707.12.1707.12.1724.12.17,

 31.12.1710.01.18

14.01.1823.01.1828.01.1811.02.1820.02.1825.02.1805.03.1806.03.18

07.03.18, 12.04.18, 29.04.18,

30.04.1813.05.1814.05.1814.05.1814.05.1815.05.1816.05.17, 17.05.18, 03.06.1803.06.1804.06.18,

05.06.1817.06.1819.06.1827.06.1808.07.1830.07.1806.09.18, 08.10.18, 10.10.1816.12.18, 19.12.18, 07.01.1908.01.1924.01.1903.02.1924.02.1918.03.19, 14.05.1915.05.1920.05.1917.06.19, 01.08.19, 24.09.19,

29.10.1929.01.20, 18.02.20, 29.04.20, 18.05.20, 03.09.20, 23.09.20, 24.01.21, 27.01.21, 31.01.21, 09.02.21, 02.03.2118.03.21, 25.04.21, 26.04.21, 02.06.21, 15.06.21, 17.06.21, 30.06.21, 15.07.21, 01.08.21, 11.08.21, 09.09.21, 30.09.21, 20.10.21, 16.11.21, 16.11.21, 30.11.21, 02.12.21, 06.12.21, 13.01.22, 05.04.22, 07.07.22, 12.07.22, 26.07.22, 18.10.23, 19.10.23, 19.10.23, 19.10.23, 25.10.23, 01.11.23, 05.11.23, 06.11.23, 12.11.23, 10.12.23, 27.12.23, 11.01.24, 14.01.24, 28.01.24, 01.02.24, 07.02.24, 19.05.24, 29.05.24