מילים ומושגים

שבתון

שַבָּתוֹן – יום חופשה מעבודה בשל בחירות או אבל לאומי

יום הבחירות בישראל הוא יום שבתון

שנת שבתון – שנה שבה מורים ומורים באוניברסיטה לא מלמדים אלא לומדים ומשתלמים 

 

הערך שבתון נמצא בידיעות:

 30.10.1824.02.1909.04.1918.06.1917.9.19, 21.02.20, 02.06.22, 26.02.24, 28.02.24