מילים ומושגים

שביתה

שְבִיתָה – הפסקת עבודה

שָבַת  – הפסיק לעבוד

השורש: ש.ב.ת

שם הפועל: לִשְבּוֹת

שם הפעולה: שְבִיתָה

 דוגמאות:

הקדוש ברוך הוא יצר את העולם בשישה ימים וביום השביעי – שָבַת .

הרופאים פותחים מחר בשביתה. גם האחיות שובתות.

 

הערך שביתה נמצא בידיעות:

 11.08.16, 21.12.1611.01.1701.02.1708.02.1719.04.17, 13.11.1727.12.1722.01.18,

27.05.18, 30.05.1831.05.1807.08.1803.09.18, 07.11.1812.11.18, 10.02.1908.04.19, 25.07.19, 30.07.19, 07.11.19, 08.12.19, 12.12.19, 07.07.20, 13.07.20, 10.05.21, 02.09.21, 15.12.21, 09.06.22, 12.06.22, 21.01.24, 30.05.24