ראשי תיבות וקיצורים

שב"ח

שַבַּ"ח – שוֹהֶה בִּלְתִי חוקי

שוהה בלתי חוקי הוא מי שנמצא בתחומי המדינה בלי שיש בידיו היתר לכך. בישראל השימוש בבביטוי מתייחס בעיקר לפלסטיני תושב יהודה והשומרון וחבל עזה הנכנס לישראל ללא היתר כניסה.  

 

הערך שב"ח נמצא בידיעות:  08.05.22