מילים ומושגים

שאל

שָאַל – פנה למישהו כדי לקבל תשובה

לקח ממישהו משהו כדי להשתמש בו ולהחזיר אותו מאוחר יותר

הכניס לשפה מילים משפה אחרת

השורש: ש.א.ל

שם עצם: שְאֵלָה

שם הפועל בבניין קל: לִשְאוֹל

שם הפעולה: שְאִילָה

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַשְאִיל

שם הפעולה: הַשְאָלָה

 

שואלים שאלה כדי לקבל תשובה.

שואלים ספר מהספריה כדי לקרוא אותו.

שָאַל / הִשְאִיל

הקורא שואל ספרים מהספריה. הספרייה מַשאילה לקוראים את הספרים.

שָאַל / לָוָוה

שואלים דבר ומחזירים אותו כעבור זמן. שואלים ספר בספרייה. שואלים משכנים שולחנות כיסאות כשיש לנו אורחים רבים.

לווים דבר ומחזירים משהו אחר השווה לו. לווים כסף בבנק. הלקוח לווה, לוקח הלוואה. הבנק מַלווה, נותן הלוואה.

סימן שאלה ?????

שְאִילְתָה, שְאִילְתָא – שאלה המוצגת באופן רשמי לגוף ציבור. בכנסת מציגים שאילתות.

שְאֵלוֹן – טופס שבו שאלות רבות שיש לענות עליהן

 

הערך שאל נמצא בידיעות: 04.07.19, 19.12.21, 20.12.21, 05.04.22, 15.06.24