מילים ומושגים

רשם

רָשַם – כָּתַב

השורש: ר.ש.ם

שם הפועל: לִרְשוֹם

שם הפעולה: רְשִימָה

שם הפועל בבניין נפעל: לְהֵירָשֵם

שם הפעולה בבניין הפעיל: הַרְשָמָה

רושמים רשימה של שמות

רושמים הערות על דף

רושמים תלמיד לקורס, לבית ספר

מכתב רשום, דואר רשום: מכתב ששולחים מסניף דואר ורושמים את הפרטים שלו. שליח מיוחד מביא את המכתב לנמען או שהנמען מקבל הודעה שדבר דואר רשום נמצא בסניף הדואר. הנמען חותם שקיבל את המכתב. השולח יכול לקבל הודעה שהמכתב הגיע לנמען.

 

הערך רשם נמצא בידיעות: 

18.12.1603.01.1729.01.1716.03.1722.03.1718.04.1710.051722.06.17

03.07.1716.07.17, 02.08.1716.08.1706.09.1712.09.1717.09.1725.09.1716.10.1716.10.17,

 08.11.1701.12.1724.12.17,

31.12.1707.01.1825.01.1826.01.1804.02.1818.02.1808.03.1811.03.18

18.03.18 ,27.03.18, 09.04.18,

16.04.1816.05.1828.05.1804.06.1817.06.1816.07.1823.07.1830.07.18,

 06.09.1814.10.1802.11.18,

08.11.1808.11.1811.11.1813.11.1818.11.1802.12.1812.12.1813.12.18,

 16.12.1820.12.1803.01.1910.01.1916.01.19,

17.01.1917.01.1924.01.1929.01.1929.01.1930.01.1903.02.1905.02.19

07.02.1914.02.1921.02.1910.03.1910.03.19,

11.03.1917.03.1902.05.1916.05.1929.05.1916.06.19, 16.07.1918.07.19, 09.09.19, 15.09.19, 22.10.19, 28.10.19, 17.11.19, 26.11.19, 01.12.19, 15.12.19, 16.12.19, 07.01.20, 12.01.20, 16.01.20, 11.02.20, 13.02.20, 23.02.20, 26.02.20, 27.02.20, 05.05.20, 18.05.20, 19.05.20, 21.05.20, 11.06.20, 16.06.20, 18.06.20, 25.06.20, 01.07.20, 16.07.20, 08.09.20, 16.09.20, 11.10.20, 15.10.20, 12.11.20, 16.11.20, 07.12.20, 16.12.20, 03.01.21, 12.01.21, 17.01.21, 26.01.21, 11.02.21, 16.02.21, 16.03.21, 25.04.21, 12.05.21, 23.05.21, 28.06.21, 15.07.21, 25.07.21, 25.07.21, 04.08.21, 09.08.21, 16.08.21, 01.09.21, 29.09.21, 08.10.21, 10.10.21, 17.10.21, 28.10.21, 16.11.21, 24.11.21, 02.12.21, 16.12.21, 16.12.21, 19.12.21, 20.12.21, 20.12.21, 16.01.22, 20.01.22, 20.01.22, 23.01.22, 23.01.22, 25.01.22, 08.02.22, 13.02.22, 16.02.22, 16.03.22, 16.05.22, 07.06.22, 16.06.22, 13.07.22, 17.07.22, 06.11.23, 16.11.23, 16.11.23, 22.11.23, 23.11.23, 30.11.23, 01.12.23, 17.12.23, 20.12.23, 24.12.23, 27.12.23, 31.12.23, 16.01.24, 05.02.24, 07.02.24, 21.02.24, 28.02.24, 06.03.24, 17.03.24, 21.03.24, 16.04.24, 16.05.24, 16.05.24, 19.05.24