מילים ומושגים

רשות

רָשוּת – גוף רשמי, authority

במדינת ישראל שלוש רשויות: הרשות המחוקקת (הכנסת) הרשות השופטת והרשות המבצעת (הממשלה)

הרָשוּיוֹת המקומיות

רָשוּת המקרקעין

רָשוּת המיסים

רשות נְייָרוֹת ערך (בבורסה)

רשות האוכלוסין וההגירה

רָשוּת שדות התעופה

רָשוּת השידור

רָשוּת העתיקות

רָשוּת הטבע והגנים

הרשות לבטיחות בדרכים

רשות חירום לאומית (רח"ל)

הַפְרָדַת רָשוּיוֹת: עיקרון בדמוקרטיה שבא לשמור על הפרדה בין הרשות החוקקת (הכנסת), הרשות המבצעת (הממשלה) והרשות השופטת (בתי המשפט).

 

 

הערך רשות נמצא בידיעות:

 2.11.16, 08.12.1626.03.1710.05.17, 05.06.1709.06.17, 19.10.1726.10.1706.11.17, 05.12.1714.01.18, 14.01.1814.01.1817.01.1820.02.1822.02.1826.02.1826.02.1827.03.18,

 29.04.18

22.05.1822.05.18, 23.05.1801.08.1802.08.1805.08.1803.09.1806.09.18, 29.10.1830.10.1831.10.1801.11.18,

04.11.1808.11.1812.11.1812.11.1813.11.1824.11.1803.12.1812.12.18, 20.12.18, 25.12.18, 29.01.19

30.01.1901.05.1922.05.1904.07.1910.07.19, 25.07.19, 28.07.19, 29.07.19, 31.10.19, 05.11.19, 05.11.19, 07.11.19, 17.11.1921.01.20, 27.01.20, 28.01.20, 03.02.20, 13.02.20, 24.03.20, 19.04.20, 19.04.20, 07.05.20, 13.05.20, 21.05.20, 02.06.20, 30.06.20, 07.07.20, 21.07.20, 10.09.20, 12.10.20, 27.10.20, 29.10.20, 22.11.20, 03.12.20, 30.12.20, 18.01.21, 26.01.21, 09.02.21, 22.02.21, 24.02.21, 25.02.21, 09.03.21, 10.03.21, 08.04.21, 22.04.21, 27.04.21, 09.05.21, 22.06.21, 30.06.21, 01.07.21, 07.07.21, 12.07.21, 13.07.21, 09.08.21, 21.10.21, 17.11.21, 25.11.21, 17.05.22, 24.05.22, 28.06.22, 11.07.22, 17.07.22, 20.07.22, 26.07.22, 28.07.22, 04.08.22, 09.08.22, 15.10.23, 17.10.23, 19.10.23, 24.10.23, 25.10.23, 30.10.23, 30.10.23, 09.11.23, 13.11.23, 16.11.23, 20.12.23, 27.12.23, 01.01.24, 19.01.24, 24.01.24, 01.02.24, 05.02.24, 05.02.24, 11.02.24, 19.02.24, 26.02.24, 27.02.24, 26.02.24, 28.02.24, 10.03.24, 05.04.24, 20.05.24, 23.5.24, 10.06.24, 20.06.24, 24.06.24