מילים ומושגים

רשות העתיקות

רשות העתיקות – הגוף האחראי על החפירות הארכיאולוגיות ועל אתרי העתיקות במדינת ישראל.

עַתִיק – קדום, ישן מאוד מאוד, Antik

עַתִיקוֹת – שרידים וחפצים מתקופות קדומות

ארכיאולוגים חושפים וחוקרים עתיקות

 

הערך רשות העתיקות נמצא בידיעות:  26.10.16, 17.03.21