מילים ומושגים

רשות הטבע והגנים

רָשוּת הטֶבַע וְהַגַנִים 

רשות הטבע והגנים היא רשות ממשלתית, גוף ציבורי שתפקידו לשמור על שמורות הטבע והגנים הלאומיים.

רשות הטבע והגנים

 

 

 

 

 

הערך רשות הטבע והגנים נמצא בידיעות: 16.05.1605.04.1706.04.17, 01.12.17

03.12.1721.01.1818.03.18, 08.04.1802.10.1804.11.1816.12.1823.12.1822.05.19,

02.02.20, 16.02.20, 13.05.20, 27.05.20