מילים ומושגים

רעם

רַעַם – thunder, הרעש ששומעים בזמן הגשם

רבים: רְעָמִים

דוגמאות:

בחורף יש בְּרָקֵים וּרְעָמִים. 

קודם רואים את אור הבָּרָק ואחר כך שומעים את קול הרעם.

אתמול לא הצלחתי לישון בגלל הרעמים 

ביטוי:

כְרַעַם ביום בָּהִיר – משהו פתאומי ולא צפוי.

דוגמה:

המנהל הודיע שהוא עוזב את תפקידו. ההודעה התקבלה בחברה כרעם ביום בהיר.

 

הערך רעם נמצא בידיעות: 09.11.23, 16.12.23