מילים ומושגים

רמה

רָמָה – אזור גבוה וישר
Level

רמת הגולן

רמת אביב

קורס ברמה א', קורסים ברמות שונות

רמת מתחילים, רמת מתקדמים

רמה גבוהה, רמה נמוכה

 

דוגמאות:

הוא התחיל את האולפן בקורס למתחילים ועבר לכיתה ברמה גבוהה יותר.

המנהלת בחנה את התלמיד כדי לדעת מה הרמה שלו ולאיזו כיתה הוא מתאים.

הלימודים בבית הספר הזה הם ברמה גבוהה מאוד.

 

הערך רמה נמצא בידיעות:

02.06.1627.11.1608.06.1725.09.1722.12.17, 09.05.1814.05.1824.05.1812.12.18,

18.12.1820.05.1904.07.19, 12.11.19, 02.06.20, 15.07.20, 13.10.20, 29.12.20, 04.01.21, 12.01.21, 28.06.21, 26.07.21, 27.10.21, 31.01.22, 13.02.22, 31.05.22, 29.06.22, 28.07.22, 18.10.23, 16.11.23, 20.11.23, 04.12.23, 28.12.23, 31.01.24, 11.02.24, 03.04.24, 23.06.24