מילים ומושגים

קריאה לתיקון

קריאה לתיקון, קריאה להחלפה  –   Recall, קריאה לתיקון מוצרים מקולקלים

 

דוגמה: 

החברה הודיעה על ריקול כל המכוניות מהמודל עד לבדיקת הנושא.

 

הערך קריאה לתיקון נמצא בידיעות: