מילים ומושגים

ריחף

רִיחֵף – עף באוויר עם הרוח

בלשון הדיבור: התנתק מהמציאות, היה כמו בתוך חלום

השורש: ר.ח.ף

שם הפועל: לְרַחֵף

רַחֶפֶת – ספינה הנעה על המים באוויר, Hovercraft

רַחְפָן –  Multirotor

 

הערך ריחף נמצא בידיעות: 22.05.1815.17.19, 08.09.19, 27.07.20, 17.03.21, 21.07.21, 25.05.22, 19.07.22