מילים ומושגים

רוח

רוּחַ – תנועת אוויר

נֶפֶש

המופשט בעולם

רוּחָנִי – שייך לנפש, לא גשמי, לא חומרי

רוּחָנִיוּת – חיי הרוח, קשר לערכים רוחניים ולא גשמיים

איש רוח – הומניסט

מדעי הרוח – הומניסטיקה

קוֹצֶר רוח – חוסר סבלנות

קוֹרַת רוּח – נחת, סיפוק

מוֹרַת רוח – כעס, אכזבה, ביקורת

רוח חיים – חיים, ללא רוח חיים – מת

 

הערך רוח נמצא בידיעות: 30.10.1620.02.1828.06.1827.12.18, 06.07.20, 06.07.20, 13.07.20, 23.05.21, 06.07.21, 21.07.21, 28.07.21, 06.02.22, 20.03.22, 02.11.23, 08.11.23, 14.01.24, 29.02.24, 05.04.24