מילים ומושגים

רגיש

רָגִיש – סנסטיבי

רְגִישוּת – סנסטיביות

 

רַגשָן – אדם רָגִיש, סנסטייבי

השורש: ר.ג.ש

שם הפועל בבניין הִפעיל: לְהַרגִיש

שם הפעולה בבניין הִפעיל: הַרגָשָה

שם הפועל בבניין הִתפעל: להִתְרַגֵש

שם הפעולה בבניין הִתפעל: הִתְרַגְשוּת

שם עצם: רֶגֶש  רבים: רְגָשוֹת

 

 

הערך רגיש נמצא בידיעות: 27.11.1631.01.1707.11.1719.11.1705.08.19, 22.12.19, 14.01.22, 22.03.22