מילים ומושגים

ראוי

רָאוּי – הולם, מתאים

כָּרָאוּי – כפי שצריך

 

דוגמאות:

היא רְאוּיָה לכל פרס!

האיש הזה לא ראוי להיות חבר כנסת!

המנהלת טיפלה במקרה כראוי.

 

הערך ראוי נמצא בידיעות: 2.11.1620.03.1726.10.1731.10.1710.11.1701.02.1801.02.1826.02.1828.10.18,

08.01.19, 17.03.20