מילים ומושגים

קרבן

קָרְבָּן (ז') (קוראים: קוֹרבָּן) – דבר יקר שמוותרים עליו למען מטרה מקודשת. נהרג או נפגע ברצח או בתאונה 

רבים: קָרְבָּנוֹת (קוראים: קוֹרבָּנות)

השורש: ק.ר.ב

שם הפועל: לְהַקרִיב

דוגמאות:

בבית המקדש היו מקריבים קרבנות לאל – מתנה העולה באש על המזבח.

חיילים רבים הקריבו את חייהם כדי שנוכל לחיות בארץ.

היא הקריבה את הקריירה שלה למען המשפחה.

הוא היה קרבן לשוד.

"יד ושם" אוסף את שמות קרבנות השואה כדי להנציח אותם לנֶצַח.

 

הערך קרבן נמצא בידיעות:

 11.01.1720.08.1724.10.1725.12.1719.03.1811.04.1808.10.1824.11.18, 06.08.19, 18.06.20, 20.01.21, 27.01.21, 07.04.21, 08.04.21, 18.07.21, 19.07.21, 12.09.21, 25.10.21, 08.02.22, 28.04.22, 10.07.22, 14.07.22, 27.01.24