מילים ומושגים

קצר (פועל)

קָצַר – חתך שיבולֵי תְבואה

(בהשאלה) הֵמִית (בחרב)

(בהרחבה) זכה בשפע, כגון 'קצר תהילה'

קָצִיר – הפעולה החקלאית של קְצירת השיבולים, חיתוך ואיסוּף של שיבּוֹלי התבואה, תבואה קצורה, העונָה שקוצרים בה את התבואה, harvesting

פתגם: הזורְעִים בְּדִמְעָה ברינה יִקְצוֹרוּ

 

הערך קצר נמצא בידיעות: 05.06.24