מילים ומושגים

קצב

קֶצֶב מהירות התנועה וההתקדמות, טֶמפּוֹ, ריתמוס, מידה , גודל

קצב מהיר, קצב איטי

מוסיקה קִצבִּית – מוסיקה רִתמִית

קוֹצֵב לב – מכשיר שמסדיר את קצב הלב. הרופאים מתקינים אותו לחולים שיש להם בעיות בקצב הלב

דוגמאות:

הוא גדל בקצב מהיר.

הם רוקדים לפי הקצב.

זה ריקוד בקצב של ולס.

הם מתקדמים בקצב מצוין לפי התכנית.

הרופא בדק את קצב הלב. יש לו הפרעות קצב. שמו לו קוצב לב.

 

הערך קצב נמצא בידיעות: 

14.11.1622.11.16, 19.01.1722.08.1709.05.1805.11.18, 26.05.20, 29.11.20, 31.12.20, 09.02.21, 11.02.21, 04.08.21, 10.08.21, 22.03.22, 06.04.22, 16.06.22, 13.03.24, 30.05.24