מילים ומושגים

קצבה

קִצְבָּה – כסף שמשלמת המדינה (הביטוח הלאומי) באופן קבוע לילדים, לאנשים שאינם יכולים לעבוד

רבים: קִצְבָּאוֹת

קִצְבַּת ילדים

קִצְבַּת אזרח ותיק

קצבת זקנה

קצבת שְאִירִים

 

הערך קצבה נמצא בידיעות: 12.12.1631.01.1713.07.1718.09.1701.10.1720.11.1720.11.1721.11.1714.01.18,

13.02.1811.10.1829.11.18, 27.04.22