מילים ומושגים

קנס

קְנָס (ז)  עונש כספי, כסף שמשלמים למדינה, למשטרה, לעירייה, כעונש על פעולה נגד החוק

רבים: קְנָסוֹת

השורש: ק.נ.ס

שם הפועל: לִקנוֹס

 

הערך קנס נמצא בידיעות: 21.06.16, 01.11.1606.12.1618.01.1708.02.1716.10.1721.01.18

01.02.1806.03.1806.08.1801.11.1812.11.1819.11.1801.01.19, 29.07.19, 04.11.19