מילים ומושגים

קמעונאי

קִמְעוֹנַאי – סוחר המוכר מוצרים לאנשים בודדים

שם תואר: קִמְעוֹנָאִי

סִיטוֹנַאי: סוחר המוכר לחנויות ולסוחרים

שם תואר: סִיטוֹנָאִי

 

הערך קמעונאי נמצא בידיעות: 17.09.17