מילים ומושגים

קל

קַל – לא קשה, לא כבד

השורש: ק.ל.ל

שם הפועל: לְהַקֵל

שם הפעולה: הֲקָלָה

קַלֵי קַלוּת, בקלי קלות

בִּקְלִילוּת

קַל וָחוֹמֶר – על אחת כמה וכמה

לְהָקֵל ראש – לא לקחת ברצינות, לְזַלזֵל

הֲקָלָה בבחינה  – לתלמידים עם קשיי למידה נותנים זמן רב יותר בבחינה וכו'.

הֲקָלָה במס – אוכלוסיות מסוימות משלמות מס נמוך יותר.

 

הערך קל נמצא בידיעות: 23.01.1925.03.19, 27.10.20, 17.01.22, 22.03.22, 04.04.2, 31.10.23