מילים ומושגים

קלט

קָלַט – קיבל לתוכו

הבין

השורש: ק.ל.ט

שם הפועל: לִקְלוֹט

שם הפעולה: קְלִיטָה

קולטים עולים

מרכז קליטה

משרד הקליטה

קליטה מהירה

 

דוגמאות:

העיר נתניה היא עיר קולטת עלייה.

הוא נקלט מצוין בעבודה.

הם נקלטו יפה בישראל.

אני לא קולט שהוא כבר בן שבע!

אני עייף. אני כבר לא קולט שום דבר.

דני לרוני בטלפון: אני לא שומע אותך! אין קליטה.

הוא תלמיד מצוין. יש לו קליטה מהירה מאוד.

 

הערך קלט נמצא בידיעות:

 19.09.1601.01.1701.05.1708.06.1710.07.1711.07.1724.11.17

25.01.1823.07.1824.07.1818.11.1818.12.1824.12.1810.09.1929.01.19,

 18.07.19, 04.02.19, 26.02.20, 01.03.20, 06.07.20, 05.11.20, 23.11.20, 16.12.20, 26.01.21, 21.02.21, 01.06.21, 13.12.21, 12.01.22, 21.02.22, 07.03.22, 08.03.22, 13.03.22, 14.03.22, 03.05.22, 02.06.22, 11.08.22, 27.10.23, 22.11.23, 23.11.23, 15.02.24, 16.05.24, 03.06.2410.07.24