מילים ומושגים

קישט

קִישֵט – עשה את הדבר ליפה יותר, עשה דקורציה

השורש: ק.ש.ט

שם הפועל בבניין פיעל: לְקַשֵט

שם הפעולה: קִישוּט

עבר בבניין פועל: קוּשַט

הווה בבניין פועל: מְקוּשָט

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְקַשֵט

מקשטים את הקירות בתמונות, מקשטים טת הסוכה

 

הערך קישט נמצא בידיעות: 02.12.1821.01.1923.01.19, 07.11.20, 08.11.20, , 01.08.21