פתגמים

קירח מכאן ומכאן

המשמעות:

מפסיד מכל הצדדים. מפסיד הכול.

קֵירֵח – בלי שיער בראש –  bald

דוגמה:

הוא חשב שיצליח גם לסיים את התואר בשנתיים וגם להמשיך בתפקיד בעבודה. אך הוא יצא קֵירֵחַ מִכָּאן וּמִכָּאן. הלימודים נמשכו ארבע שנים ופיטרו אותו מהעבודה כי לא הצליח בתפקיד.

המקור:

תלמוד בבלי, מסכת בבא קמא, דף ס', עמוד ב'