מילים ומושגים

קיצץ

קִיצֵץ – חָתַך, הִקטִין, הִפחִית

השורש: ק.צ.ץ

שם הפועל: לְקַצֵץ

שם הפעולה: קִיצוּץ

מקצצים בתקציב, מקצצים בכח אדם, מקצצים בהוצאות, מקצצים בזכויות

 

הערך קיצץ נמצא בידיעות: 11.08.1614.08.1619.12.1621.12.1607.01.1817.01.1802.10.1819.11.1822.11.18