מילים ומושגים

קיצוני

קִיצוֹנִי – נמצא בקצה

             בעל דעה מרוחקת מהקונצנזוס

דוגמאות:

הוא יושב קיצוני מימין.

היא בתמונה קיצונית משמאל.

אנחנו גרים בבית הקיצוני.

יש לו דעות קיצוניות. קשה להתווכח אתו.

הוא ימני קיצוני. אשתו שמאלנית קיצונית.

הדעות שלו הִקצִינוּ עם השנים. הם הִקצִינוּ אחרי המלחמה.

ההנהלה עשתה צעד קיצוני וסגרה את המפעל.

 

הערך קיצוני נמצא בידיעות:

27.11.1608.01.1716.03.1704.04.1703.07.1716.07.1720.08.17, 08.01.1823.04.18,

31.01.1926.02.1921.05.1922.05.1922.05.1926.05.1904.07.19, 25.07.19, 08.09.19, 28.10.19, 23.01.20, 06.06.21, 30.06.21, 13.07.21, 10.08.21, 19.10.21, 24.01.22, 24.01.22, 06.04.22, 25.04.22, 27.07.22, 04.03.24, 09.03.24, 13.03.24