מילים ומושגים

קיים

קַייָם – יש, נמצא

קַייֶמֶת, קַייָמִים קַייָמוֹת

השורש: ק.י.ם

שם הפועל בבניין פיעל: לְקַייֵם

שם הפעולה בבניין פיעל: קִיוּם

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְקַייֵם

קַייָמוּת – יציבות, Sustainability, היכולת להמשיך לקיים תהליך או מצב לאורך זמן

 

הערך קיים נמצא בידיעות: 03.01.1705.01.1705.02.17, 09.02.17, 12.02.1713.02.1715.02.17, 15.02.1720.03.17, 22.03.1708.08.1704.09.1702.10.1718.10.17, 23.10.1724.10.1731.10.1710.11.1712.11.1722.11.17,

  29.11.1729.11.17, 29.11.1707.12.1715.12.1718.12.1720.12.1721.12.1708.01.1809.01.1810.01.18,

14.01.1819.01.1824.01.1826.01.1829.01.18, 04.02.1806.02.1820.02.1826.02.1807.03.1811.03.18,

26.03.1803.04.1810.04.1810.04.1815.04.1816.04.1825.04.1826.04.1830.04.18, 06.05.1807.05.18,

09.05.1809.05.1810.05.1831.05.1803.06.1804.06.1807.06.18, 07.06.1810.06.1811.06.1811.06.18,

12.06.1812.06.1814.06.1814.06.1819.06.1819.06.18, 28.06.1802.07.1804.07.1810.07.1815.07.18,

18.07.1819.07.1823.07.1823.07.1826.07.1802.08.1808.08.1809.08.1814.08.1814.08.1814.08.1803.09.18

03.10.1804.10.1804.10.1814.10.18 15.10.1816.10.18, 16.10.1817.10.1818.10.1822.10.1824.10.1825.10.18,

28.10.18, 30.10.1805.11.1805.11.18, 06.11.1806.11.1808.11.1812.11.18, 12.11.1813.11.1814.11.1815.11.1818.11.1818.11.18, 20.11.1826.11.1829.11.1802.12.1802.12.1811.12.18

 

 

image_print