מילים ומושגים

קיים

קַייָם – יש, נמצא

קַייֶמֶת, קַייָמִים קַייָמוֹת

השורש: ק.י.ם

שם הפועל בבניין פיעל: לְקַייֵם

שם הפעולה בבניין פיעל: קִיוּם

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְקַייֵם

קַייָמוּת – יציבות, Sustainability, היכולת להמשיך לקיים תהליך או מצב לאורך זמן

 

הערך קיים נמצא בידיעות: 

03.01.1705.01.1705.02.17, 09.02.17, 12.02.1713.02.1715.02.17, 15.02.1720.03.17, 22.03.1708.08.1704.09.1702.10.1718.10.17, 23.10.1724.10.1731.10.1710.11.1712.11.1722.11.17,

  29.11.1729.11.17, 29.11.1707.12.1715.12.1718.12.1720.12.1721.12.1708.01.1809.01.18

10.01.18,

14.01.1819.01.1824.01.1826.01.1829.01.18, 04.02.1806.02.1820.02.18

26.02.1807.03.1811.03.18,

26.03.1803.04.1810.04.1810.04.1815.04.1816.04.1825.04.1826.04.18

30.04.18, 06.05.1807.05.18,

09.05.1809.05.1810.05.1831.05.1803.06.1804.06.1807.06.18, 07.06.1810.06.1811.06.1811.06.18,

12.06.1812.06.1814.06.1814.06.1819.06.1819.06.18, 28.06.1802.07.1804.07.1810.07.1815.07.18,

18.07.1819.07.1823.07.1823.07.1826.07.1802.08.1808.08.1809.08.18

14.08.1814.08.1814.08.1803.09.18

03.10.1804.10.1804.10.1814.10.18 15.10.1816.10.18, 16.10.1817.10.1818.10.1822.10.1824.10.1825.10.18,

28.10.18, 30.10.1805.11.1805.11.18, 06.11.1806.11.1808.11.1812.11.18, 12.11.1813.11.1814.11.1815.11.1818.11.1818.11.18, 20.11.1826.11.1829.11.1802.12.1802.12.1811.12.1816.12.1818.12.18

19.12.18,

20.12.1824.12.1827.12.1801.01.1903.01.1914.01.1921.01.1923.01.19

30.01.1911.02.19

20.02.1921.02.1924.02.1912.03.1913.03.1924.03.19, 01.04.1904.04.1902.05.1906.05.1907.05.1914.05.19

22.05.1929.05.1929.05.1903.06.19, 17.06.1901.07.1901.07.1908.07.1911.07.1911.07.1915.07.1916.07.19,

18.07.19, 04.08.19, 05.08.19, 12.08.19, 23.09.1923.09.19, 24.09.19, 24.09.19, 10.10.1928.10.19, 29.10.19, 31.10.19, 05.11.19, 07.11.19, 14.11.19, 18.11.19, 18.11.19, 20.11.19, 12.12.19, 12.12.19, 19.12.19, 09.01.20, 12.01.20,  12.01.20, 13.01.2016.01.20, 23.01.20, 28.01.20, 04.02.19, 04.02.20, 05.02.20, 12.02.20, 13.02.20, 21.02.20, 25.02.20, 27.02.20, 12.03.20, 17.03.20, 24.03.20, 26.03.20, 26.03.20, 31.03.20, 02.04.20, 29.04.20, 30.04.20, 09.06.20, 18.06.20, 23.06.20, 25.06.20, 02.07.20, 23.07.20, 29.07.20, 09.09.20, 15.09.20, 15.09.20, 16.09.20 17.09.20, 22.09.20, 23.09.20, 24.09.20, 30.09.20, 01.10.20, 12.10.20, 13.10.20, 20.10.20, 22.10.20, 25.10.20, 27.10.20 29.10.20, 29.10.20, 03.11.20, 05.11.20, 05.11.20, 12.11.20, 17.11.20, 24.11.20, 03.12.20, 06.12.20, 07.12.20, 23.12.20, 25.01.21, 04.02.21, 07.02.21, 09.02.21, 16.02.21, 18.02.21, 23.02.21, 02.03.21, 09.03.21, 16.03.21, 24.03.21, 08.04.21, 11.04.21, 11.04.21, 13.04.21, 18.04.21, 20.04.21, 21.04.21, 25.04.21, 29.04.21, 29.04.21, 09.05.21, 20.05.21, 08.06.21, 10.06.21, 14.06.21, 15.06.21, 17.06.21, 17.06.21, 21.06.21, 24.06.21, 24.06.21, 29.06.21, 15.07.21, 20.07.21, 21.07.21, 22.07.21, 26.07.21, 27.07.21, 02.08.21, 05.08.21, 09.08.21, 10.08.21, 11.08.21, 12.08.21, 02.09.21, 05.09.21, 09.09.21, 12.09.21, 30.09.21, 04.10.21, 05.10.21, 07.10.21, 12.10.21, 14.10.21, 17.10.21, 18.10.21, 19.10.21, 21.10.21, 24.10.21, 31.10.21, 02.11.21, 02.11.21, 04.11.21, 08.11.21, 09.11.21, 17.11.21, 23.11.21, 24.11.21, 12.12.21, 13.12.21, 13.12.21, 15.12.21, 21.12.21, 27.12.21, 30.12.21, 27.01.22, 08.02.22, 10.02.22, 02.03.22, 07.03.22, 08.03.22, 16.03.22, 29.03.22, 31.03.22, 01.05.22, 10.05.22, 31.05.22, 02.06.22, 07.06.22, 09.06.22, 09.06.22, 12.06.22, 16.06.22, 20.06.22, 21.06.22, 22.06.22, 23.06.22, 23.06.22, 28.06.22, 28.06.22, 29.06.22, 30.06.22, 04.07.22, 11.07.22, 11.07.22, 19.07.22, 26.07.22, 01.08.22, 08.08.22, 13.10.23, 15.10.23, 17.10.23, 19.10.23, 19.10.23, 23.10.23, 25.10.23, 26.10.23, 30.10.23, 02.11.23, 07.11.23, 07.11.23, 20.12.23, 24.12.23, 09.01.24, 10.01.24, 16.01.24, 18.01.24, 24.01.24, 24.01.24, 25.01.24, 25.01.24, 26.02.24, 27.02.24, 29.02.24, 29.02.24, 10.03.24, 18.03.24, 19.03.24, 20.03.24, 09.05.24, 12.05.24, 19.05.24, 23.05.24