מילים ומושגים

קיזז

קִיזֵז  – הפחית סכום מתוך הסכום כללי

השורש: ק.ז.ז

שם הפועל: לְקַזֵז

שם הפעולה: קִיזוּז

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְקַזֵז

 

דוגמאות:

שילמנו שכר דירה וקיזזנו את הכספים ששילמנו החודש לאינסטלטור. הבאנו לבעל הדירה קבלות.

חתמנו חוזה עם בעל הבית האומר כי בעוד חמש שנים נקנה את הבית ושכר הדירה  ששילמנו יקוזז מהמחיר.

 

 

הערך קיזז נמצא בידיעות: 03.07.18, 18.02.20, 03.02.21, 16.12.21