פתגמים

קוצו של יוד

המשמעות:

עניין של מה בכך, פרט קטן ולא כל כך חשוב.

קוץ – קצה

קוצו של יו"ד – הצ'ופצי'ק הקטן של האות יו"ד

דוגמה:

המורה שלנו שם לב לכל פרט קטן בשיעורי הבית. הוא מקפיד על קוֹצוֹ שֶׁל יוֹד.  

המקור:

תלמוד בבלי, מסכת מנחות, דף ל"ד, עמוד א'