מילים ומושגים

קהל

קָהָל – אנשים שבאו למקום לראות ולשמוע

קהל באולם קונצרטים ובתיאטרון

קַבָּלַת קָהָל: ימים ושעות שבהם אפשר לבוא לפגוש פקיד במשרד

 

הערך קהל נמצא במקום: 13.12.1620.12.16, 14.03.1718.04.17, 04.05.17, 04.07.1713.07.1723.07.1701.12.17,

19.01.1826.01.1801.02.1828.05.1806.06.1824.06.1808.08.1803.09.1829.10.1812.11.1818.12.1827.12.18,

11.02.1919.05.1919.06.19