מילים ומושגים

קדוש

קָדוֹש – כינוי לה', נעלה, חשוב, Holy

שמות עצם מהשורש: הקדוש ברוך הוא, קְדוּשָה, קוֹדֶש, בית המִקדָש, קידוש, קידוש השם, קידושין

מקום קדוש

ארון הקודש

חופה וקידושין

הארץ הקדושה

בית המִקְדָש

 

הערך קדוש נמצא בידיעות: 27.10.1620.07.1724.01.1822.11.18, 20.07.21, 02.12.21, 25.01.24, 18.03.24, 19.05.24