מילים ומושגים

צפה

צפה ב… ראה, הסתכל

צפה את: ראה את העתיד

השורש: צ.פ.ה

שם הפועל: לִצפּוֹת

שם הפעולה: צְפִייָה

מִצפֶּה: מקום גבוה שממנו מסתכלים על הנוף

נְקוּדַת תַצפִּית: מקום שממנו רואים היטב למרחוק

מִצפֵּה כוכבים: מקום שממנו מסתכלים בטלסקופים על הכוכבים בשמיים

 

צופים בנוף, צופים בטלוויזיה, צופים בהצגת תאטרון.

צופים בנוף ממצפה, מנקודת תצפית טובה.

צופים את העתיד.

 

הערך צפה נמצא בידיעות: 11.08.1617.08.1625.9.1622.01.1712.02.1725.04.1707.05.1716.07.1702.08.17, 22.08.1704.09.1724.09.1702.10.1729.11.17, 14.01.1826.01.1806.05.1821.05.1828.05.1806.06.18,

11.07.1812.07.1826.07.1829.07.1808.08.1812.08.1818.10.1818.11.18, 25.12.1822.01.1903.02.19, 21.03.19, 19.05.19, 29.05.1915.17.1922.07.19, 10.09.19, 06.01.20, 09.02.20, 25.03.20, 18.06.20, 21.06.20, 28.07.20, 08.11.20, 28.04.21, 30.06.21, 22.07.21, 22.07.21, 04.10.21, 27.12.21, 31.10.23, 06.11.23, 12.11.23, 10.12.23, 12.02.24, 03.03.24, 02.04.22