מילים ומושגים

צער

צַעַר – עֶצֶב, כְּאֵב

השורש: צ.ע.ר

שם הפועל בבניין פיעל: לְצָעֵר

שם הפועל בבניין הִתפעל: לְהִצְטָעֵר

מקרה מְצַעֵר

צַעַר בַּעֲלִי חַיים

צַעַר גידול בנים

מִצְטָעֲרִים על משהו

גוֹרְמִים צַעַר למישהו

צַעַר עָמוֹק

מַבִּיעִים צער

משתתפים בצער מישהו

אל תִצְטָעֵר!

בעברית 'גבוהה' אומרים גם: אני מֵצֵר  = אני מצטער

 

הערך צער נמצא בידיעות:

 20.08.1702.10.1713.12.1727.02.1809.05.1807.06.1817.12.18

30.12.1828.03.19

01.04.19, 30.10.19, 07.11.19, 08.12.19, 15.01.20, 25.01.20, 04.02.20, 26.02.20, 19.07.20, 05.08.20, 08.10.20, 24.02.21, 11.04.21, 22.03.22, 12.05.22, 05.07.22, 12.07.22, 27.10.23, 16.12.23, 03.04.24