מילים ומושגים

צמצם

צִמצֵם – הקטין כמות או מספר

השורש: צ.מ.צ.ם

שם הפועל: לְצַמצֵם

שם הפעולה: צִמצוּם

הפועל בבניין הופעל: צוּמצַם

שם תואר: מְצוּמצָם

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִצְטַמְצֵם

במתמטיקה: חילק את המונה והמכנה באותו מספר כדי שיהיו קטנים יוצר

 

דוגמאות:

העירייה צמצמה את התקציב לבתי הספר.

אנחנו רוצים לצמצם את ההוצאות.

יש לנו זמן מצומצם. רק שעה. בואי נתחיל.

כאשר מצמצמים את השבר שש שמיניות ב-2, התוצאה היא שלושה רבעים.

הם חיים בצמצום כי שניהם סטודנטים שמרוויחים מעט.

 

הערך צמצם נמצא בידיעות: 

17.08.16, 08.09.1613.09.1626.09.1630.10.1601.01.1724.01.1725.05.17,

 04.06.1712.06.17

06.08.1712.09.1716.10.1720.11.1709.12.1728.05.1806.08.1820.12.18

14.03.1931.05.19, 18.11.19, 11.03.20, 17.03.20, 17.03.20, 17.03.20, 24.03.20, 25.03.20, 31.03.20, 21.05.20, 15.07.20, 15.09.20, 30.09.20, 29.11.20, 06.01.21, 07.01.21, 23.02.21, 11.04.21, 11.04.21 , 25.04.21, 26.04.21, 10.05.21, 08.07.21, 04.08.21, 12.10.21, 02.11.21, 17.02.22, 28.04.22, 17.06.22, 31.07.22, 13.10.23, 19.10.23, 12.11.23, 21.11.23, 07.01.24, 01.04.24, 20.05.24