מילים ומושגים

ציר

ציר – נציג דיפלומטי, חבר בפרלמנט

ברזל המחבר את הדלת למשקוף ומאפשר לפתוח ולסגור את הדלת

צירי לידה – כאבים של אישה יולדת

צירי תנועה – כבישים ראשיים

 

הערך ציר נמצא בידיעות:

09.08.1627.11.1619.02.1809.08.18, 04.08.19, 12.01.20, 24.02.20, 11.01.21, 14.01.21, 01.03.21, 01.06.21, 21.06.22