מילים ומושגים

ציבור

צִיבּוּר – כלל האוכלוסיה, כל האנשים בקהילה מסוימת, כל האנשים במדינה

צִיבּוּרִי – השייך לכולם, פומבי, ידוע ומוכר לכולם, לא פְּרָטִי

גוף ציבורי, עובד ציבור, אישי ציבור, שטח ציבורי, מקום ציבורי, תחבורה ציבורית, טלפון ציבורי, ספרייה ציבורית

בדמוקרטיה מרבים לדבר על זכות הציבור לדעת.

הציבור הרחב – כולם

 

הערך ציבור נמצא בידיעות: 

31.05.16,  20.06.1624.06.1611.08.1613.09.1614.09.16 ,29.09.16, 05.10.1608.10.16,
26.10.1603.11.1623.11.1627.11.1605.12.1605.12.1607.12.1608.12.16,

 01.01.1705.01.1706.01.17

10.01.1718.01.1705.04.1719.04.1725.04.1701.05.1707.05.17, 05.06.1706.06.17 08.06.1712.06.1713.06.1727.07.1703.08.1717.08.1730.08.1706.09.17

02.10.17, 18.10.1726.10.17,

20.11.1720.11.1722.11.1709.12.1731.12.1701.01.1808.01.1814.01.18

18.01.1822.01.18, 23.01.1826.01.1818.02.1820.02.1825.02.1820.03.1815.04.1809.05.18,

 22.05.1823.05.1823.05.18,

 31.05.1804.06.1804.06.1806.06.1828.06.1829.07.1830.07.18, 08.08.1803.09.1822.10.1806.11.18,

06.11.1812.11.1815.11.1818.11.1824.11.1812.12.1820.12.1823.12.18

27.12.1827.12.1803.01.1913.01.19,

14.01.1915.01.1924.01.1903.02.1905.02.1907.02.1924.02.1928.02.19,

 12.03.1912.03.1913.03.1914.03.1925.03.19,

28.03.1909.04.1922.05.1905.06.1913.06.1901.07.1904.07.1917.07.19, 24.07.19, 25.07.19, 15.09.19, 22.09.19, 31.10.19, 24.11.19, 26.11.19, 08.12.19, 22.12.19, 19.01.20, 20.01.20, 10.02.20, 11.02.20, 21.02.20, 11.03.20, 12.03.20, 17.03.20, 17.03.20, 19.03.20, 24.03.20, 26.03.20, 26.03.20, 02.04.20, 16.04.20, 28.04.20, 02.06.20, 11.06.20, 30.06.20, 06.07.20, 09.07.20, 13.07.20, 14.07.20, 15.07.20, 23.07.20, 04.08.20, 04.08.20, 06.09.20, 17.09.20, 24.09.20, 30.09.20, 01.10.20, 27.10.20, 05.11.20, 05.11.20, 29.11.20, 30.11.20, 29.12.20, 12.01.21, 09.02.21, 11.02.21, 03.03.21, 04.03.21, 11.04.21, 20.04.21, 22.04.21, 27.04.21, 28.04.21, 02.05.21, 20.05.21, 23.05.21, 30.05.21, 08.06.21, 13.06.21, 14.06.21, 22.06.21, 24.06.21, 08.07.21, 14.07.21, 28.07.21, 04.08.21, 02.09.21, 12.10.21, 01.11.21, 04.11.21, 11.11.21, 09.12.21, 20.12.21, 27.12.21, 05.01.22, 05.01.22, 26.01.22, 28.01.22, 31.01.22, 08.02.22, 20.02.22, 31.05.22, 10.06.22, 10.06.22, 26.06.22, 28.06.22, 27.07.22, 15.10.23, 18.10.23, 19.10.23, 01.11.23, 02.11.23, 12.11.23, 16.11.23, 29.11.23, 06.12.23, 16.12.23, 18.12.23, 20.12.23, 01.01.24, 19.01.24, 23.01.24, 11.02.24, 15.02.24, 18.02.24, 21.02.24, 26.02.24, 28.02.24, 29.02.24, 29.02.24, 05.03.24, 07.03.24, 14.03.24, 29.03.24, 03.04.24, 08.04.24, 19.05.24, 22.05.24, 20.06.24, 20.06.24, 24.06.24, 24.06.24, 02.07.2407.07.24