ראשי תיבות וקיצורים

צה"ל

צַהַ"ל – ראשי תיבות: צבא ההגנה לישראל    אומרים: צַהַ"ל

 

הערך צה"ל נמצא בידיעות: 26.06.1617.01.1510.07.1616.11.1624.11.1629.11.1615.12.1604.01.17,

 04.01.17, 05.01.1705.01.17, 12.01.17, 17.01.1718.01.1724.01.1708.02.1716.03.17, 21.03.1723.04.1730.04.17

01.05.17, 09.06.1703.07.1704.07.1719.07.17, 20.07.1723.07.1724.07.1730.07.1709.08.1716.08.1727.08.17, 05.09.17, 11.09.1713.09.1726.09.1731.10.17, 31.10.1702.11.1706.11.1719.11.1720.11.1711.12.1726.12.17,

06.01.1810.01.1829.01.1801.02.18, 04.02.1811.02.1818.02.18, 26.02.1807.03.1811.03.1811.03.18,

19.03.1825.03.18, 08.04.1809.04.1809.04.18, 15.04.18, 16.04.1816.04.1816.04.1816.04.1806.05.18,

07.05.1807.05.1808.05.1809.05.1810.05.1810.05.1813.05.1815.05.18, 17.05.1829.05.1830.05.18,

30.05.18, 03.06.18, 03.06.1811.06.1814.06.1819.06.18, 20.06.1827.06.18, 01.07.1812.07.1815.07.18,

18.07.1823.07.1826.07.1830.07.1801.08.1802.08.1807.08.1809.08.18,

 04.10.18, 12.11.18, 25.11.18,

26.11.1812.12.18, 17.12.1826.12.18, 27.12.18, 31.12.1807.01.1908.01.1909.01.1913.01.1913.01.19,

14.01.1914.01.1915.01.1915.01.1915.01.1923.01.1928.01.1914.02.19,

 14.02.1918.03.19, 28.03.19

02.04.1907.04.1902.05.1906.05.1907.05.1907.05.1907.05.1914.05.19, 20.05.19, 30.05.19, 13.06.19,

08.07.1908.07.1909.07.19, 29.07.19, 05.08.19, 07.08.19, 07.08.19, 08.08.19, 01.09.19, 01.09.19, 02.09.19, 04.09.19, 08.09.19, 10.09.19, 12.09.19, 17.9.19, 07.10.19, 28.10.19, 06.11.19, 12.11.19, 19.11.19, 04.12.19, 17.12.19, 22.12.19, 09.01.20, 12.01.20, 03.02.20, 05.02.20, 09.02.20, 17.02.20, 24.02.20, 24.02.20, 24.03.20, 31.03.20, 26.04.20, 20.05.20, 04.06.20, 11.06.20, 14.06.20, 16.06.20, 23.06.20, 30.06.20, 02.07.20, 27.07.20, 28.07.20, 29.07.20, 03.08.20, 03.08.20, 17.09.20, 21.10.20, 07.11.20, 08.11.20, 15.11.20, 16.11.20, 03.01.21, 04.02.21, 09.02.21, 02.03.21, 18.03.21, 08.04.21, 11.04.21, 11.04.21, 11.04.21 , 13.04.21, 22.04.21, 29.04.21, 02.05.21, 09.05.21, 11.05.21, 13.05.21, 19.05.21, 20.05.21, 25.05.21, 15.06.21, 24.06.21, 11.07.21, 15.07.21, 20.07.21, 22.07.21, 02.08.21, 05.08.21, 12.08.21, 25.10.21, 09.11.21, 24.11.21, 30.11.21, 08.12.21, 21.12.21, 02.01.22, 04.01.22, 13.01.22, 09.02.22, 09.02.22, 03.04.22, 05.04.22, 05.04.22, 06.04.22, 01.05.22, 11.05.22, 12.05.22, 16.05.22, 26.05.22, 29.05.22, 14.06.22, 14.06.22, 17.06.22, 05.07.22, 05.07.22, 07.07.22, 08.07.22, 13.07.22, 14.07.22, 17.07.22, 19.07.22, 20.07.22, 21.07.22, 21.07.22, 01.08.22, 02.08.22, 04.08.22, 08.08.22, 08.08.22, 10.08.22, 14.10.23, 15.10.23, 15.10.23, 16.10.23, 17.10.23, 18.10.23, 20.10.23, 21.10.23, 23.10.23, 27.10.23, 29.10.23, 29.10.23, 31.10.23, 01.11.23, 01.11.23, 02.11.23, 24.11.23, 26.11.23, 26.11.23, 17.12.23, 21.01.24, 10.03.24, 19.03.24, 03.04.24, 08.06.24, 10.06.24, 10.07.24, 14.07.24