מילים ומושגים

צד

צַד – ימין, שמאל…

רבים: צְדָדִים

שם תואר: צְדָדִי, צִדִי

חַד צדדי, דו צדדי

לכל מטבע יש שני צדדים

צדדים יש גם בויכוח, במשא ומתן, בחוזה, בהסכם

מצד אחד… מצד שני… מכל הצדדים

הצד השווה והצד השונה

הולכים הצִדה, זזים הצִדה

הצד החלש של מישהו, הצד החזק שלו

מצדי הכול בסדר! – מבחינתי הכול בסדר

על הצד הטוב ביותר

על צד שמאל – בדרך לא טובה. על צד ימין – בדרך טובה

צד הדרך, צד הכביש

 

הערך צד נמצא בידיעות: 

10.07.1820.12.1823.12.1827.12.1814.02.1906.05.19, 12.09.1907.11.19, 10.12.19, 12.12.19, 29.01.20, 02.02.20, 26.03.20, 16.04.20, 23.02.21, 02.03.21, 02.03.21, 13.05.21, 28.06.21, 06.07.21, 07.07.21, 04.08.21, 11.08.21, 19.10.21, 19.10.21, 06.12.21, 21.12.21, 27.01.22, 30.01.22, 28.04.22, 09.06.22, 17.07.22, 03.08.22, 10.08.22, 10.01.24, 14.01.24, 11.02.24, 25.02.24, 13.03.24, 15.04.24