מילים ומושגים

פתק לבן

פֶּתֶק לָבָן – בבחירות: פתק שאין עליו שם ואות של רשימה.

מי שאינו רוצה לבחור ברשימה כלשהי רשאי להכניס פתק לבן למעטפה.

מי שבוחר ברשימה שהפתק שלה אינו נמצא בין הפתקים בקלפי שלו –

רשאי לכתוב בכתב ידו את שם הרשימה ואת האות שלה ולהכניס את הפתק למעטפה.

 

הערך פתק לבן נמצא בידיעות: