מילים ומושגים

פתק

פֶתֶק – חתיכה קטנה של נייר שעליה כותבים משהו

אנשים מכל העולם מטמינים פתקים בכותל המערבי בירושלים.

פֶּתֶק הַצבָּעָהבבחירות: פתק שעליו רשום שם של רשימה המתמודדת בבחירות

פתק לבן פתק שעליו אין שם של רשימה המתמודדת בבחירות. מי שאינו רוצה להצביע בעד רשימה כלשהי שם במעטפה פתק לבן.

 

הערך פתק נמצא בידיעות: 01.11.1714.08.1804.04.1910.04.19, 30.11.20, 08.04.24