מילים ומושגים

פרשׂ

פָּרַשׂ – מתח משהו לצדדים, פתח משהו לרווחה

השורש: פ.ר.שׂ

שם הפועל: לִפְרוֹשׂ

שם הפעולה: פְּרִישָׂה

פורשים מפה, פורשים ציוד בשטח, פורשים ידיים לשלום

הערה: אפשר לכתוב גם ב-ס': פרס, פריסה.

 

הערך פרש נמצא בידיעות: 14.11.1706.01.1814.01.1819.01.1811.03.1808.08.1802.04.1914.05.1927.05.19, 02.08.20, 15.11.20, 22.03.21, 23.11.21, 23.02.22