מילים ומושגים

פרשה

פָּרָשָה, פַּרְשִייָה – סיפור, עניין או נושא שיש לו התפתחויות

בתנ"ך : פָּּרָשַת השבוע

בחיים, בפוליטיקה, בעיתון: פָּּרָשַת שחיתות, פָּּרָשַת פשע

בטבע: פָּּרָשַת מים

פָּּרָשַת דרכים

פַּרְשִייָה היסטורית

 

הערך פרשה נמצא בידיעות: 04.12.1719.02.1820.02.1821.02.1826.02.1826.02.1804.03.1806.03.1820.03.18,

20.03.1827.03.1803.06.1824.06.1813.08.1811.11.1803.12.1807.01.1909.01.19, 17.01.1917.06.19, 29.07.19, 08.12.19, 18.12.19, 19.12.19, 06.02.20, 21.04.21, 14.11.21, 13.01.22, 24.01.22, 08.02.22, 23.02.22