מילים ומושגים

פס

פַּּס – רצועה, קו

רבים: פַּסִים

פַּסֵי רכבת

בכביש: פַּסֵי הֶאָטָה, פַּסֵי הַרְעָדָה

פַּסֵי תאורה

פַּסֵי צבע בשֵׂעָר

פס צר, רחב, קצר, ארוך

 

בסלנג:

שָׂם פס על מישהו – זלזל בו

עלה על הפסים – נמצא בדרך הנכונה לעשות את הדברים

ירד מהפסים – מתנהג בצורה לא נכונה, הִשְתַגֵע

 

הערך פס נמצא בידיעות: 27.02.18