מילים ומושגים

פסל (פועל)

פָּסַל – קבע שמשהו אינו מתאים ואי אפשר לקיים אותו או להשתמש בו

השורש: פ.ס.ל

שם הפועל: לִפסוֹל

שם הפעולה: פְּסִילָה

שם עצם: פְסוֹלֶת – אשפה, דברים מיותרים שנשארו ואין בהם צורך עוד

 

הערך פסל נמצא בידיעות: 21.09.1608.05.1714.01.1809.04.1801.05.1807.05.1813.08.1808.11.1807.03.19,

07.03.1918.031923.06.1917.07.19, 30.01.20, 10.02.20, 02.06.20, 10.06.20, 28.04.21, 29.04.21, 02.01.22