מילים ומושגים

פלט

פֶלֶט – נייר שהמחשב מוציא ומדפיס ובו המידע שביקשנו

השורש: פ.ל.ט

שם הפועל: לִפלוֹט – להוציא החוצה

שם הפעולה: פליטה

מִפְלָט – מקום שבורחים אליו מפני סכנה

מַפְלֵט – כפתור בתא הטייס שהטייס לוחץ עליו בשעת סכנה כדי להיפלט מהמטוס ולהציל את עצמו

פְלִיטַת פה – דבר שאומרים בלי להתכוון ומצטערים עליו אחר כך

פולטים שטות מהפה.

התינוק פולט מעט חלב אחרי האוכל.פולטים כדור מהרובה בטעות

 

דומאות:

אין מפלט מהחום ומהשמש בקיץ!

הייתה לראש הממשלה פליטת פה. העיתונאים הקליטו אותו.

הוא נהרג מפליטת כדור.

 

הערך פלט נמצא בידיעות: 

14.09.1628.11.1708.10.18, 02.12.19, 10.08.21, 02.11.21, 31.07.22, 10.08.22