מילים ומושגים

פירק

פֵּירֵק – לקח דבר שלם וחילק אותו לכמה חלקים 

השורש: פ.ר.ק

שם הפועל: לְפָרֵק

שם הפעולה: פֵּירוּק

דוגמאות:

מפרקים נישואין, מפרקים משפחה.

מפרקים שוּתָפוּת.

מפרקים קואליציה.

מפרקים ממשלה.

מפרקים מגדל שבנינו מקוביות. 

פֵּירוּק מִנשק – הפסקת השימוש בנשק

 

הערך פירק נמצא בידיעות: 18.10.1714.06.1802.01.19, 19.04.20, 21.01.21