מילים ומושגים

פירק

פֵּירֵק – לקח דבר שלם וחילק אותו לכמה חלקים 

השורש: פ.ר.ק

שם הפועל: לְפָרֵק

שם הפעולה: פֵּירוּק

שם הפועל בבניין קל: לפרוק

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְפָּרֵק

שם תואר: מְפוֹרָק

דוגמאות:

מפרקים נישואין, מפרקים משפחה. המשפחה מִתְפָּרֶקֶת. המשפחה מְפוֹרֶקֶת.

מפרקים שוּתָפוּת. השותפות מתפרקת.

מפרקים קואליציה.

מפרקים ממשלה.

מפרקים מגדל שבנינו מקוביות. המגדל מתפרק.

פֵּירוּק מִנֶשֶק – הפסקת השימוש בנֶשֶק

פוֹרְקִים סְחורה ממַשָׂאִית

פורְקים את הלב אצל הפסיכולוג

 

הערך פירק נמצא בידיעות: 18.10.1714.06.1802.01.19, 19.04.20, 21.01.21, 10.03.22, 02.11.23, 08.11.23, 16.12.23, 14.01.24, 27.01.24, 16.04.24, 16.04.24