מילים ומושגים

פינה (שם עצם)

פִּינָה – מפגָש של שני קירות או של שני רחובות או של קו ניצב וקו אופקי, a corner

(בהשאלה) מקום המיועד לעניין מסוים, כגון 'פינת חי', 'פינת אוכל' (בדירה; וגם הרהיטים המיועדים לכך), 'פינה בלב' (למישהו או למשהו)

תוכנית בשידור או מדור בעיתון לעניין מסוים או של אדם מסוים, כגון 'פינת לשון'

 

הערך פינה נמצא בידיעות: 10.04.24